Laatste update: 7 augustus 2019

Inleiding

Onyx Strategic Investment Management II B.V. (hierna: “Onyx”, “wij”, “onze”, “ons”) is verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren. Indien u bent gevestigd in de EU is Onyx Strategic Investment Management II B.V, Missouriweg 69, 3199 LB  Rotterdam Maasvlakte, Nederland de verantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit Privacy Statement beschrijft de grondslag waarop we alle persoonsgegevens (inclusief gebruiksinformatie) zullen verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt in verband met het gebruik van onze website op onyx-power.com.

Wij verzoeken u dit Statement zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (inclusief het verzamelen en het gebruiken daarvan). Indien u (een deel van) dit Privacy Statement niet aanvaardt, bezoek dan niet onze website.

Welke soorten informatie verzamelen we en hoe gebruiken we deze

Door u aan ons verstrekte informatie. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens gebruiken voor de aanmelding van onze attenderingen en andere communicatie uitingen. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@onyx-power.com. Voor het gebruik van uw gegevens is uw toestemming juridisch noodzakelijk, u kunt deze in de toekomst te allen tijde intrekken.

Technische gebruiksinformatie. Wanneer u onze website bezoekt wordt de aan ons verzonden informatie van uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat automatisch opgeslagen. Deze informatie omvat:

 • Uw IP adres;
 • Gegevens over uw apparaat met inbegrip van, maar niet beperkt tot, identificatiedata, naam en het type besturingssysteem;
 • Informatie over het mobiele netwerk; en
 • Standaard webinformatie, zoals het type browser dat u gebruikt en door u bezochte pagina’s op onze Website.

Gelet op ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te gebruiken voor het verlenen van doelgerichte diensten, verzamelen we deze informatie voor:

 • Het beheer van onze Website, het oplossen van storingen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, analyse ten behoeve van statistisch onderzoek; en
 • Het veilig en betrouwbaar houden van onze Website.

De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze Website om informatie te verzamelen over uw surfgedrag. De cookies zorgen ervoor dat wij de bezoekers van onze Website kunnen herkennen en het aantal bezoekers kunnen tellen om te bekijken hoe zij zich gedragen op onze Website tijdens hun bezoeken. Deze informatie helpt ons de kwaliteit van onze Website te verbeteren. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u deze kunt beheren via:  http://www.allaboutcookies.org/.

Naast de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website, gebruiken wij de volgende cookies:

 • Functionele cookies, welke uw ervaring op onze Website verbeteren (bijv. onthouden welke taal u spreekt en uw zoekcriteria); en
 • Analytische Cookies verleend door Google Analytics (een hulpmiddel van Google LLC (“Google”)), welke zorgen voor een betere gebruikerservaring, gebaseerd op de manier waarop u onze Website gebruikt. De verkregen informatie over het gebruik van onze Website zal in het algemeen door de Google Analytics cookie overgedragen worden naar een Google server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen worden. De Website gebruikt Google Analytics met de toevoeging "Anonymize IP". Dit betekent dat uw IP adres verkregen door de Google Analytics cookie afgeschermd zal worden binnen de lidstaten van Europese Unie of andere aangesloten landen bij de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen aan de Verenigde Staten. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen zal het volledige IP adres worden overgedragen aan een Google server in de Verenigde Staten en daar worden afgeschermd. Google is erkend onder het EU-VS Privacy Shield. Voor aanvullende informatie, zie het betreffende onderwerp via https://www.privacyshield.gov/list. Google gebruikt de via Google Analytics cookies verkregen informatie namens Onyx, om het Website gebruik te analyseren, voor het opstellen van rapporten over Website activiteiten, en om aanvullende diensten te verlenen aan Onyx met betrekking tot het Website- en internet gebruik.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming noodzakelijk, u kunt deze in de toekomst te allen tijde intrekken.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn gewoonlijk te vinden in het “opties” of “voorkeurenmenu” van uw browser; U kunt de “Help” optie van uw browser raadplegen voor meer informatie. U kunt voorkomen dat Google de via Google Analytics cookies verkregen persoonsgegevens over uw websitegebruik volgt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browserplug-in, die beschikbaar is via de volgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet langer alle functies van de Website kunt gebruiken. U kunt het volgen door Google Analytics ook voorkomen door toegang tot de volgende link. Als u dit doet, zal een “opt-out cookie” geplaatst worden die het volgen van uw gegevens tijdens toekomstige websitebezoeken voorkomt: [Deactiveer Google Analytics]. Cookies die al opgeslagen waren kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gedaan worden.

Hoe wij uw informatie delen

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of geleased aan derden, tenzij anders omschreven in dit Privacy Statement.

Indien wij een daartoe strekkende wettelijke verplichting hebben, zullen wij uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties (waaronder toezichthouders) of andere organisaties. Wij delen uw persoonsgegevens ook met andere organisaties indien dat redelijkerwijs nodig is voor:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, procedure of verzoek; de juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is onze verplichting om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (in geval van wettelijke verplichtingen krachtens EU of de wetgeving van een bepaalde lidstaat) of gerechtvaardigde bedrijfsbelangen (in geval van andere wettelijke verplichtingen);
 • het opsporen, voorkomen of anderszins op beveiliging- fraude of technische problemen gerichte beveiliging, fraude of technische kwesties; de juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang; of
 • het beschermen van rechten, eigendom of veiligheid van ons, de bezoekers van onze Website, derde partijen of de maatschappij zoals vereist of wettelijk toegestaan (uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doelstelling bescherming tegen fraude of vermindering van het krediet risico). De juridische grondslag voor deze data verwerking is ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

We zullen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien:

wij, of vrijwel al onze activa worden verworven door of worden samengevoegd met een derde partij

De juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Waar bewaren we uw gegevens

De informatie die we over u verzamelen kan buiten de EEA landen worden overgedragen en opgeslagen bij-/verwerkt in de Verenigde Staten door Intralinks die zich houdt aan het EU-VS Privacy Shield, dat wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken in de Verenigde Staten en door onze andere leveranciers onder de modelovereenkomst van de EU-Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, volgens Besluit 2010/87/EU of 2001/497/EC, indien van toepassing. We nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met de informatie in dit Privacy Statement wordt behandeld.

De veiligheid van uw gegevens

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Ofschoon wij ons best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via de Website of via e-mail zijn overgedragen niet garanderen; elke overdracht is voor eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, toegang of wijziging.

Wij zullen zo nu en dan links hosten naar en van de websites van onze filialen of van derden. Indien u een link volgt naar een van deze websites, let er dan op dat deze websites een eigen privacy statement hebben en dat wij hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijkheid zijn of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij raden u aan het privacy statement van de desbetreffende website te raadplegen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw technische gebruiksgegevens drie jaar na uw laatste websitebezoek.

Uw rechten

U heeft het recht ons toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of u kunt ons verzoeken om deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken.

Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de juridische grondslag voor de verwerking plaatsvindt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Deze rechten kunnen mogelijk beperkt worden, bijvoorbeeld als u ons verzoekt informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of als wij zwaarwegende gerechtvaardigde belangen hebben om de informatie te bewaren.

Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten kunt u contact opnemen met info@onyx-power.com. Ingeval van een onopgelost probleem heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen

Iedere toekomstige wijziging in dit Privacy Statement zal op deze pagina geplaatst worden. Controleert u daarom regelmatig deze pagina voor updates en wijzigingen in dit Privacy Statement.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Statement zijn welkom en kunt u richten aan info@onyx-power.com.

Back to top

©2019 Onyx Power Privacybelied


Ontwikkeld door Spaceship Digital.